Krikštynos ir Pirmoji Komjunija

Pakvietė būti Krikšto tėveliais? Štai kokios Jūsų pareigos.

Pakvietė būti Krikšto tėveliais? Štai kokios Jūsų pareigos.

Krikštijamąjį neša arba lydi krikštatėviai, kurie įsipareigoja jį dvasiškai globoti. Krikštas yra tikėjimo sakramentas. Kiekvienas tikintysis gali tikėti tik drauge su Bažnyčia. Tikėjimas, kurio reikalaujama Krikštui, dar nėra tobulas ir brandus, todėl jis turi būti ugdomas. Krikštijamojo ar jo krikštatėvio kunigas klausia: „Ko nori iš Dievo Bažnyčios?“ O jis atsako: „Tikėjimo malonės“. Po Krikšto visų pakrikštytųjų, kūdikių ar suaugusiųjų, tikėjimas dar turi augti. Kad Krikšto malonė išsiskleistų, svarbi tėvų ir krikštatėvių pagalba. Todėl krikštatėviais gali būti ne jaunesni nei 16 m. tvirtai tikintys katalikai (pakanka ir vieno iš krikštatėvių, tačiau nekatalikai krikštatėviais būti negali), pajėgūs ir pasirengę pakrikštytajam – kūdikiui ar suaugusiajam – padėti žengti krikščioniškojo gyvenimo keliu.
Skaityti plačiau
Krikšto simbolika ir reikalinga atributika

Krikšto simbolika ir reikalinga atributika

Senaisiais laikais, pakrikštytam žmogui būdavo velkami nauji balti marškiniai, kurie simbolizavo naują gyvenimą, skaistumą, šventumą ir tai, jog jau nuplauta gimtoji nuodėmė. Šiandien gi, krikšto marškinius pakeitė simbolika - balta skraistė. Tačiau labai dažnai sureikšminame ir tuos rūbelius, kuriais vaikelis yra puošiamas ir dažniausiai jiems skiriamas didžiausias dėmesys, kai tuo tarpu simbolinę reikšmę turi būtent baltoji skraistė. Nėra ko stebėtis, daugelis krikšto tradicijų ir vertybių pasikeitė iki šių dienų. Kad ir tai, jog melsva spalva simbolizuoja Marijos apsiaustą, o rožinė - Jėzaus Kristaus. Bet mes savo sūnūs puošiame melsvos spalvos, o dukras rožinės spalvos elementais. Kartais atsiradusios taisyklės būna stipresnės ir tvirtesnės nei protėvių paliktos tradicijos ir vertybės. 
Skaityti plačiau
Ką dovanoti Krikšto vaikučiui. Dovanų idėjos.

Ką dovanoti Krikšto vaikučiui. Dovanų idėjos.

Viena iš svarbių šeimos švenčių yra vaiko krikštas. O besiruošiant jai tėveliams, krikšto tėveliams ir kitiems dalyviams kyla nemažai klausimų. Ši šventė neapseina be svečių, įvairių vaišių, šventės programos ir žinoma dovanų. Na o kokios dovanos dažniausiai dovanojamos šventės metu?
Skaityti plačiau
7 įrodyti maldos privalumai mūsų sveikatai

7 įrodyti maldos privalumai mūsų sveikatai

Malda yra labai asmeniška žmogaus patirtis, kuri kiekvienam žmogui reiškia kažką tik jam. Bet kaip bendras apibūdinimas, malda - tai kiekvienas atsidavimas, šlovinimas, dėkingumas, garbinamam objektui, tokiam kaip Dievas, Visata, draugas ar šeimos narys.  Galbūt mokslas niekada neįrodys ar aukštesnioji jėga atsako į mūsų maldas, bet tyrimai parodo, kad ji daro teigiamą įtaką mūsų emocinei, fizinei ir protinei sveikatai.
Skaityti plačiau
Pirmoji Komunija: prasmė ir reikalinga atributika

Pirmoji Komunija: prasmė ir reikalinga atributika

Taigi su kuo turėtų vaikui (ir tėvams!) sietis Pirmoji šv. Komunija? Klystame, pasakodami vaikams tik apie baltąsias sukneles, kostiumus ir kitus puikius dalykus, neva susijusius su šia švente, o dažniausiai – paprastai peršamus medijų reklamose. Tokiam mąstymui prieštarauja kun. Egidijus Kazlauskas: „Iš tikrųjų ne Pirmoji šv. Komunija, bet šventosios Mišios ir jų metu pats Kristus, Šventosios Dvasios veikimu įsikūnijęs į duonos gabalėlį bei tapęs pačiu tikriausiu Kristumi, yra esmė. Mes Jį vadinam švenčiausiuoju sakramentu. Būtent tai ir yra vadinamosios Pirmosios Komunijos prasmė: šv. Mišios ir, aišku, pilnas dalyvavimas Kristaus puotoje, priimant Jį Komunijos metu.“ 
Skaityti plačiau
Kiek aukoti bažnyčiai per Krikštynas?

Kiek aukoti bažnyčiai per Krikštynas?

Tradiciškai už auką bažnyčiai atsako Krikšto tėvelis. Tačiau nėra griežtų taisyklių, kas ją turi duoti ir verta prieš šventę tokius dalykus krikšto tėveliams aptarti su vaiko tėvais. Tradiciškai auką bažnyčiai turėtų palikti krikšto tėvai, tačiau ši tradicija nyksta, dažniausiai aukoja tėvai. Diskusijų, kiek aukoti bažnyčiai, gausu ir internete. Čia yra įvairių nuomonių: vieni palieka 100 eurų, kiti galvoja, kad pakanka ir 50. Tačiau nemažai  yra ir tokių, kurie skaičiuoja, kad 20 eurų yra ganėtinai didelė suma bažnyčiai.
Skaityti plačiau