Rožinys (arba rožančiusrožinisrožynas iš lot. rosarium – „rožių darželis, rožynas“) – meditacinė kartotinė malda, skirta apmąstyti svarbiausius Jėzaus ir Marijos gyvenimo įvykius. Taip pat vadinamas šios maldos kalbėjimui naudojamas karoliukų vėrinys. Tradiciškai Rožinio maldą sudaro įžanga ir penki slėpiniai.

Malda yra labai asmeniška žmogaus patirtis, kuri kiekvienam žmogui reiškia kažką tik jam. Bet kaip bendras apibūdinimas, malda – tai kiekvienas atsidavimas, šlovinimas, dėkingumas, garbinamam objektui, tokiam kaip Dievas, Visata, draugas ar šeimos narys.

Galbūt mokslas niekada neįrodys, ar aukštesnioji jėga atsako į mūsų maldas, bet tyrimai parodo, kad ji daro teigiamą įtaką mūsų emocinei, fizinei ir protinei sveikatai.

Rožinio maldą sudaro keturios dalys, kiekvieną jų – penki slėpiniai (slėpinys gr. mysterion – „užmerkti akis ir užverti lūpas“) skirti apmąstyti esminius Jėzaus ir Marijos gyvenimo (aprašyto Naujajame Testamente) momentus. Pirmąją dalį sudaro džiaugsmo slėpiniai, susiję su Jėzaus gimimu ir vaikyste; antrojoje – šviesos slėpiniuose, kuriuos 2002-iais pridėjo popiežius šv. Jonas Paulius II-is – apmąstomas Viešpaties viešasis gyvenimas; trečioji dalis – kančios slėpiniai, susiję su Jėzaus kančia. Ketvirtoji dalis – garbės slėpiniai. Juose kontempliuojami įvykiai susiję su Jėzaus ir Jo motinos Marijos išaukštinimu.

Pagal popiežiaus šv. Jono Pauliaus II-ojo pasiūlytą praktiką džiaugsmo slėpiniai kalbami pirmadieniais ir šeštadieniais, šviesos slėpiniai – ketvirtadieniais, kančios – antradieniais ir penktadieniais, o garbės – trečiadieniais ir sekmadieniais. 

  

                  

Pirma dalis. Džiaugsmo slėpiniai

Tradiciškai kalbami pirmadieniais ir šeštadieniais.

 1. Angelas apreiškia Marijai Dievo Sūnaus įsikūnijimą.
 2. Marija lanko šv. Elžbietą.
 3. Gimsta Jėzus.
 4. Išganytojas aukojamas šventykloje.
 5. Jėzus randamas šventykloje.

Antra dalis. Šviesos slėpiniai

Tradiciškai kalbami ketvirtadieniais.

 1. Jėzaus krikštas Jordane.
 2. Darbų pradžia Kanos vestuvėse.
 3. Dievo Karalystės skelbimas, raginant atsiversti.
 4. Jėzaus atsimainymas.
 5. Eucharistijos įsteigimas (Paskutinė vakarienė).

Trečia dalis. Kančios slėpiniai

Tradiciškai kalbami antradieniais ir penktadieniais.

 1. Jėzus meldžiasi Alyvų sode.
 2. Jėzus nuplakamas.
 3. Jėzus vainikuojamas erškėčiais.
 4. Jėzus neša kryžių.
 5. Jėzus miršta ant kryžiaus.

Ketvirta dalis. Garbės slėpiniai

Tradiciškai kalbami trečiadieniais ir sekmadieniais.

 1. Jėzus prisikelia iš numirusiųjų.
 2. Jėzus žengia į Dangų.
 3. Į žemę atsiunčiama Šventoji Dvasia.
 4. Marija imama į Dangų.
 5. Marija Danguje vainikuojama.