KIEK AUKOTI BAŽNYČIAI PER KRIKŠTYNAS?

Tradiciškai už auką bažnyčiai atsako Krikšto tėvelis. Tačiau nėra griežtų taisyklių, kas ją turi duoti ir verta prieš šventę tokius dalykus krikšto tėveliams aptarti su vaiko tėvais. Tradiciškai auką bažnyčiai turėtų palikti krikšto tėvai, tačiau ši tradicija nyksta, dažniausiai aukoja tėvai.


Diskusijų, kiek aukoti bažnyčiai, gausu ir internete. Čia yra įvairių nuomonių: vieni palieka 100 eurų, kiti galvoja, kad pakanka ir 50. Tačiau nemažai  yra ir tokių, kurie skaičiuoja, kad 20 eurų yra ganėtinai didelė suma bažnyčiai.

Tradiciškai už auką bažnyčiai atsako Krikšto tėvelis. Tačiau nėra griežtų taisyklių, kas ją turi duoti ir verta prieš šventę tokius dalykus krikšto tėveliams aptarti su vaiko tėvais. Tradiciškai auką bažnyčiai turėtų palikti krikšto tėvai, tačiau ši tradicija nyksta, dažniausiai aukoja tėvai. 

Diskusijų, kiek aukoti bažnyčiai, gausu ir internete. Čia yra įvairių nuomonių: vieni palieka 100 eurų, kiti galvoja, kad pakanka ir 50. Tačiau nemažai  yra ir tokių, kurie skaičiuoja, kad 20 eurų yra ganėtinai didelė suma bažnyčiai.

"O aš išvis paklausus kokia aukos suma, vos neaprėkta kunigo buvau.. Jis piktai manęs paklausė, apie ką aš kalbu, juk tai šventi dalykai, vaikelio krikštas... kokie dar pinigai...sako jūs aukokit bažnyčiai kad ir milijoną, čia jūsų reikalas. Bet mano darbas pakrikštyti vaiką, niekas už tai mokėti neturi" - teigė viena diskusijų dalyvė.

"Kadangi kunigas pasakė kad čia ne auka, o atlygis už darbą, tai už du vaikus davėm 100 eurų. Dar pagalvojau, kad man tokią sumą uždirbti reikia 5 dienas dirbti po 4 valandas. Dar sakė kad atsiskaitykite su durininke, su zakristijonu.." - teigė kita.


Taigi, situacijų būta įvairių. Na o, ar priklauso viskas nuo kunigo, jo sąžiningumo, bažnyčios vietos - ko gero taip! Kita vertus rengiant didelę ir prabangią šventę - ir auka gali būti proporcinga, na o kukliau krikštijant vaikelį - gali pakakti ir minimaliai atsilyginti bažnyčiai. Viskas priklauso nuo Jūsų, na o aukos svyruoja nuo 20 iki net ir 150 eurų.

Kaip teigiama www.bernardinai.lt

Auka neperkama
Kalbant apie Katalikų Bažnyčioje aukojamas šv. Mišias, žodį kainuoja derėtų rašyti kabutėse. "Mišių negalima nupirkti", - pasakytų bet kuris tikintysis. Atėjęs į bažnyčią žmogus ir sakydamas, kad nori užpirkti Mišias, dažniausiai sulaukia kunigo pataisymo: "Mes Mišių nepardavinėjame".
Nenorėdami pasirodyti labai taupūs ar per daug išlaidauti, žmonės dažnai klausinėja vieni kitų, kiek tinka aukoti už Krikšto, Santuokos sakramentų teikimą, laidotuves.
"Šv. Mišios yra auka, todėl negalima tiksliai nustatyti jos dydžio. Tai turi pasakyti paties aukotojo širdis, - komentavo situaciją Kupiškio parapijos dekanas dr. Rimantas Gudelis. - Niekada nenurodome, kokią pinigų sumą žmogus turėtų paaukoti - tai jo reikalas. 2007 metais Lietuvos Vyskupų konferencijos plenariniame posėdyje vienbalsiai buvo patvirtintos naujos normos dėl Mišių stipendijų, aukų pasidalijimo ir kunigų pragyvenimo".