TALISMANAI IR AMULETAI. KĄ REIKĖTŲ APIE JUOS ŽINOTI.

In: Root
Talismanas arba amuletas (gr. telesma - šventinimas, isp. talisman <arba. taliman) - tai daiktas, kuriam priskiriamos magiškos galios. Talismanas atneša laimę jo savininkui, jei visą laiką su savimi nešiojamas.

Ratas

Apskritimas simbolizuoja visuotines galias, saulę, mėnulį, planetas, taip pat žemę. Iš keturių gamtos elementų stipriausios yra žemės apskritimui priskiriamos savybės. Tai galima paaiškinti tuo, kad apskritimas reiškia ne tik begalybę, bet ir ribų nustatymą. Apskritimo viduje telkiasi bendruomenė, už jos ribų - svetimieji. Taigi apskritimas garantuoja priedangą ir saugumą jo viduje susitelkusiai bendruomenei. Bet kokia apskritimo forma tinka naudoti apsisaugojimui.

Saulė

"Visame pasaulyje nerasi nieko ryškesnio už saulę, kurią galėtume vadinti Dievo simboliu. Pirmiausia ji pati nušvito visu ryškumu, paskui įkvėpė gyvybę visiems dangaus kūnams ir žemei". (Dantė)
Saulės simbolika visiems suprantama: ji yra gyvybės šaltinis, iš jos semiasi energijos augalai, žmonės ir gyvūnija. Saulės pavidalo talismano pagalbos galite prašyti, jei norite pabrėžti savo asmenybės pranašumus, sustiprini pasitikėjimą savimi, įgyvendinti ambicingus planus, pasipildyti gyvybinių galių. Jeigu jūsų vaikas neryžtingas, linkęs būti nepastebimu, saulės amutetas padės jam ištrūkti iš šešėlio, kuriame jis iki šiol tūnojo.

Pasaga

Arklys reiškia fizinę jėgą, ištvermingumą ir tvirtą pagrindą po kojomis. Jis taip pat simbolizuoja tvarką grupės ar bendruomenės viduje bei saugumą. Laimingųjų luomui buvo priskiriami žmonės, turintys arklių, nes jie nebuvo vargšai. Nešiodama pasagos pavidalo amuletą moteris gali įgyvendinti savo svajonė pastoti. Jei partneriai mūvi iš pasagvinių nukaltus žiedus, jų santuoka bus patvari ir laiminga.

Kryžius

Kryžius yra žemiškojo pasaulio simbolis. Jo keturios dalys simbolizuoja dangaus kryptis ir padeda orientuotis materialiajame pasaulyje. Kryžiaus ženklas svarbus tam, kuris pripažįsta Jėzų Kristų, už visus žmones mirusį ir prisikėlusį, priima Tėvą, į žemę atsiuntusį savo Sūnų, ir atsiveria Šventosios Dvasios dovanoms. Šis šventumo simbolis saugo jo nešiotoją nuo visokių nelaimių ir paveda dievo globai.